Povinná domáca karanténa

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte sa zaregistrovať prostredníctvom eHranica formulára.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom, podliehate povinnej karanténe (domácej izolácii).

Upozornenie

Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 10 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 10 dní od objavenia sa prvých príznakov.

Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:

  1. kontaktujte prosím svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN,
  2. kontaktujte prosím všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácií a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie,
  3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

  1. zostaňte v izolácii,
  2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
  3. požiadajte o vyšetrenie,
  4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.

Čo je úzky a bežný kontakt?

Informácie nájdete na stránke Úzky kontakt a bežný kontakt.