Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 20. 1. 2022

Denné štatistiky PCR a Ag testovania

Pribudlo

17 803

vykonaných PCR testov
Celkovo: 5 314 519

Pribudlo

6 011

pozitívnych PCR testov
Celkovo: 896 798

Pribudlo

23 688

vykonaných Ag testov
Celkovo: 41 854 593

Pribudlo

755

Ag pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 542 079

Pozitivita PCR testov

33,76 %

Pozitivita PCR testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Pozitivita Ag testov

3,19 %

Pozitivita antigénových testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Hospitalizácie

Rozdiel

-13

hospitalizovaných pacientov

1 606

celkovo hospitalizovaných pacientov

325

pacientov na JIS

168

pacientov na pľúcnej ventilácii

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov

81,2 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných

18,8 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných

Zaočkovanosť

Pribudlo

1 869

zaočkovaných osôb prvou dávkou

Pribudlo

621

plne zaočkovaných osôb

2 783 230

Celkový počet zaočkovaných

2 628 764 plne zaočkovaných osôb

516 770

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

Ostatné

Pribudlo

61

obetí

Celkovo: 17 520

3 208

7-dňový kĺzavý medián

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčasnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 20. 1. 2022

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Zaočkovanosť nad 50 rokov v okresoch

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 20. 1. 2022

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac január (PDF, 790 KB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac december ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac december ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 4. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 4 (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 3 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac september ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac september ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)

Analýza za mesiac august ver. 3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac august ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 421 94 882
Bratislavský kraj 857 111 198
Košický kraj 629 123 356
Nitriansky kraj 614 82 739
Prešovský kraj 822 140 170
Trenčiansky kraj 621 110 647
Trnavský kraj 832 98 822
Žilinský kraj 1 215 134 984

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 19. 1. 2022

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 183 282 417 255 245 025
Bratislavský kraj 158 472 746 279 438 485
Košický kraj 206 375 316 319 319 356
Nitriansky kraj 181 343 015 261 316 792
Prešovský kraj 239 380 877 275 339 651
Trenčiansky kraj 104 261 581 233 239 782
Trnavský kraj 76 330 467 122 286 645
Žilinský kraj 153 315 511 254 298 280