COVID automat na Slovensku

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu (20.9.-26.9.)

Aktualizované 20.septembra 2021

Aktualizácia mapy okresov podľa uznesenia vlády SR č. 528 zo 16. septembra 2021.

Okresy zaradené v stupni monitoringu

okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár

Okresy zaradené v stupni ostražitosti

okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce,

Okresy zaradené v I. stupni ohrozenia

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen,

Okresy zaradené v II. stupni ohrozenia

okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica;

Čo je COVID automat?

  • systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19)
  • verejnosti je komunikovaná nová farebná škála a skóre v Covid Automate. S narastajúcim skóre narastá stupeň rizika a aplikované sú prísnejšie opatrenia.
  • Covid Automat sa zapína, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási pandémiu. Naopak, keď WHO vyhlási pandémiu za ukončenú resp. keď ÚVZ vyhlási epidémiu na Slovensku za ukončenú, Covid Automat sa vypne. Lokálne (na úrovni okresov) môže byť vypnutý (bez indikovanej farby) aj skôr,

Nový COVID automat bol schválený dňa 10. augusta 2021 – UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 440 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2, PDF, 532 kB).

Čo je okresná charakteristika?

Vyjadruje dynamiku ochorenia na území okresu. Ukazovatele, ktoré sa používajú na tento účel v Covid Automat:

  • 7 dňová incidencia prípadov (počet prípadov za 7 dní na 100.000 obyvateľov),
  • zaočkovanosť okresu,
  • komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie epidemiológmi na RÚVZ (napr. trend incidencie, splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, super – šírenie v populácii, charakter ohnísk, vekovo špecifická dynamika a podobne).

Aký je algoritmus pre výpočet okresného skóre?

Okresná charakteristika sa stanovuje na základe 7 dňovej incidencie SARS-CoV-2 v danom okrese, pričom sa berú do úvahy identifikované prípady bez ohľadu na formu testu použitú na danú identifikáciu. Primárne sa používa údaj z EPIS ÚVZ SR kde sú evidované unikátne prípady, pričom tento údaj je kontrolovaný voči dátam z testovania v NCZI (PCR + Ag).
Sleduje sa aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania ako aj trend v pozitivite testov.

Zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov veku v úrovni nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom nadol nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie.

Lokálny epidemiológ na RÚVZ má možnosť výsledné skóre pozmeniť o jeden stupeň nahor, alebo nadol (nadol iba v prípade, že incidencia je v spodnej polovici pásma), resp. ponechať na úrovni stanovenej incidenciou – pri zmene sa vyžaduje písomné zdôvodnenie, ktoré je uverejnené.
Následne je zhodnotený vývoj voči predošlému týždňu, pričom k zhoršeniu hodnotenia môže prísť okamžite, k zlepšeniu až po potvrdení trendu pri nasledujúcom hodnotení.

Susedné okresy sa nemôžu líšiť o viac ako 1 stupeň, okolité okresy konvergujú k farbe rizikovejšieho okresu aby rozdiel medzi nimi bol maximálne 1 stupeň oproti kalkulovanej úrovni rizika.

Aplikácia COVID automat Metodika COVID Automat (platná od 20.9.2021)

Aktuálny COVID Automat

Zobraziť údaje (CSV, github)

COVID automat platný od budúceho týždňa

Zobraziť údaje (CSV, github)